Het Autismecafé Leiden wordt opgeheven

Beste bezoeker van het Autismecafé,

Het Autismecafé Leiden wordt opgeheven. Het ouderteam heeft 20 jaar lang bijeenkomsten georganiseerd voor ouders met kinderen met autisme. Ieder onderwerp dat met autisme te maken is tijdens de cafe’s wel aan de orde geweest in gesprek met deskundigen, ouders, professionals en ervaringsdeskundigen in de zaal. Een aantal ouders uit het ouderteam zijn al 20 jaar betrokken en zijn toe aan een nieuwe uitdaging. Helaas kunnen we geen opvolgers voor hen meer vinden. Wilt u toch ouders van kinderen of jongeren met autisme ontmoeten dan verwijzen wij u naar de afdeling Rijnland van Balans en de afdeling Zuid-Holland van de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA).

We bedanken al onze trouwe bezoekers, deskundigen en ervaringsdeskundigen die kun kennis deelden en alle ouders die hun bijdrage geleverd hebben aan het ouderteam.  

Met vriendelijke groet,

Het ouderteam van het Autismecafé

autismecafeleiden@gmail.com.