Woensdag 5 april: Pubers, seksualiteit en genderidentiteit

Het Autismecafé van woensdag 5 april gaat over seksuele voorlichting specifiek gericht op jongeren met autisme. Voor ouders is het niet altijd even gemakkelijk om op een autisme-vriendelijke manieren hierover het gesprek met je kind aan te gaan. En komt genderfluïditeit vaker voor bij jongeren met autisme? Ook dat komt aan de orde tijdens het Autismecafé op 5 april.

Onze gastsprekers zijn Frieda van der Loos – Boudesteijn en Kirsten Visser, beide werkzaam bij Sarr Expertisecentrum van Youz Kinder- en jeugdpsychiatrie, een Rotterdamse hulpverlener voor mensen met autisme. Deze hulpverleners zijn gespecialiseerd in de thema’s pubertijd, seksualiteit en genderidentiteit bij jongeren met autisme.

Het Autismecafé is een plek om ervaringen en informatie uit te wisselen, voor en door ouders van kinderen met autisme.

Wat: Autismecafé bijeenkomst

Waar: ‘Het Gebouw’, Arubapad 2, 2315 VA, Leiden

Wanneer: 5 april, Inloop vanaf 19:30, gesprek start om 20:00. Er is tijdens en na het gesprek ruim gelegenheid om ervaringen te delen en vragen te stellen. Om 22:30 sluit het café.